Bestyrelsen i DcH Hadsund har afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 21. april 2021.

På det konstituerende møde blev bestyrelsen enige om, at Lene fortsætter som næstformand. Thomas Bove Kanto er ny kasserer i klubben.

Se den nye bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelsen er blandt andet i gang med at planlægge en sommerafslutning den 26. juni. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Det er besluttet, at der oprettes et nyt hvalpehold, der starter efter sommerferien.

Nyheder

Sponsorer